Kalendárium

Výběr výročí a medailony autorů na webu Krajské vědecké knihovny v Liberci

Kalendárium kulturních výročí 

vydala Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.

 

Výběr kulturních výročí

Wikipedie

Využít můžete i další materiály, které přináší mnohá nakladatelství a média

https://libri.cz/databaze/kalendarium/

Kalendárium LIBRI - výročí narození a úmrtí osobností spjatých s našimi dějinami, vědou, kulturou, technikou a jinými oblastmi. Kalendárium zachycuje významné postavy z Čech a Slovenska vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich jednotlivé osobnosti zapsali blahodárně, či neblaze.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/

Zajímavá výročí týdne uvádí pravidelně v televizním pořadu Saskia Burešová.